Народно читалище „Трезвеност - 1870”

Незабравимо е това, което тука си видял

– един ластар кафяв отрязан зиме, през лятото от плод е натежал.

История на Читалището

НЧ „Трезвеност – 1870“ гр. Сухиндол е основано през 1870 г. от белочерковския даскал Васил Неделчев, а една година по-късно негов кръстник става сподвижника на Васил Левски, Матей Преображенски – Миткалото, който му дава името „Трезвеност“.

Създадено в годините на османско владичество, неговата задача е била да „събуди и отрезви“ населението на Сухиндол и да се вдигнат на бунт за свобода.

Народно читалище „Трезвеност – 1870”

Читалището има историческа заслуга за запазването и развитието на българския език, за зараждането на театралното, музикалното и други изкуства, за развитието на библиотечното и музейно дело, за духовното развитие на хората от град Сухиндол.