НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРЕЗВЕНОСТ – 1870” гр. СУХИНДОЛ

Библиотека

Библиотечна дейност

Основна дейност на НЧ „Трезвеност – 1870“ гр. Сухиндол е библиотеката. Тя е разположена в големи и обширни помещения – заемна за читателите, детски отдел и читалня за възрастни. Библиотечният фонд наброява 51 000 библиотечни единици. Разполага с пет компютърни конфигурации, спечелени по проект „Глобални библиотеки“ и са предоставени за ползване на читателите. Библиотеката е регистрирана в Регистъра на обществените библиотеки към Министерство на културата.