НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРЕЗВЕНОСТ – 1870” гр. СУХИНДОЛ

Документи

Културен календар 2018

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРЕЗВЕНОСТ - 1870” гр. СУХИНДОЛ

Народно читалище „Трезвеност – 1870” гр. Сухиндол е основано в село Сухиндол, сега град, още в епохата на националното възраждане – 1870 год. и от тогава носи названието си, което и занапред остава същото.

Народно читалище „Трезвеност – 1870” има неоценен влог в координирането на нашата духовност и култура. То има историческа заслуга за запазването и развитието на българския език, за зараждането на театралното, музикалното и други изкуства, за развитието на библиотечното и музейно дело, за духовното развитие на хората от района.

Устав